FINALTERM S - lepidlo a stětkovací hmota na vyrovnání EPS a MW polystyrénu a minerální vlny

POPIS PRODUKTU

Profesionální lepidlo na bázi cementu, plnidel a vhodných aditiv. Je určeno k lepení, vyrovnávání a vyztužovaní tepelněizolačních desek z expandovaného polystyrénu a minerální vlny na fasádách.

PŘÍPRAVA PODKLADU A LEPIDLA

Podklad, na který nanášíme lepidlo, musí být rovný, pevný, bez prachu a mastných skvrn od oleje. Lepidlo se připraví tak, že přidáme k suché směsi 26 hmotnostních % vody (či na 1 díl vody 3-4 díly suché směsi) a všechno důkladně promícháme pomocí elektrické míchačky do úplného sjednocení. Smíchaná hmota se nechá 5 minut odstát, před aplikací se ještě jednou promíchá.

POUŽITÍ

Lepidlo se na nanáší pomocí zubatého ocelového hladítka či lakýrnické stěrky podél okraje tepelně-izolační desky v šířce 5 cm, do středu desky se nanesou tři bodové nánosy lepidla o průměru přibl. 10-15 cm. Kontaktní povrch mezi deskami a podkladem musí činit přibl. 50% plochy desky. Čas zasychání lepidla při běžných podmínkách (teplota vzduchu a podkladu +5 °C až +35 °C, relativní vlhkost vzduchu 40-50%) je nejméně 2-3 dny, poté je povoleno připevnění hmoždin. Po hmoždinách se na tepelně-izolační desku pomocí zubatého hladítka aplikuje lepidlo v tloušťce 2-3 mm. Do čerstvého lepidla se vtiskne skelná síťka s 10 cm překrýváním a poté necháme povrch 24 hodin zaschnout. Pak se nanese ještě 1 vrstva lepidla, aby byl povrch jemně hrubý bez trhlin a jiných nepravidelností. Lepidlo necháme úplně zaschnout. Následuje použití základního nátěru Finalgrund Uni a po 24 hodinách aplikujeme tenkovrstvou fasání omítku či disperzní fasádní nátěr. Teplota během práce nesmí být nižší než +5 °C.

SPOTŘEBA PŘI LEPENÍ

6-9 kg/m² pouze při lepení tepelněizolačních desek a 10-14 kg/m² při lepení tepelně-izolačních desek + vyrovnání ve 2 vrstvách.

SPOTŘEBA PŘI  VYROVNÁVÁNÍ

4-5 kg/m² pouze při vyrovnání ve dvou vrstvách podle hrubosti podkladu, na který se aplikuje první vrstva.

BALENÍ

25 kg

SORTIMENT

  • Šedá