ULTRA LAZURIT - IMPREGNACE

POPIS VÝROBKU

ULTRA LAZURIT BASE je základní nátěr na dřevo, vhodný pro všechny druhy dřevěných konstrukcí, vystavených vlivům povětrnosti, jehož nátěr, obsahující biocidní aktivní látky, chrání před houbami, plísní a řasami. Obsahuje < 0,2 % aktivní hmoty – IPBC.

POUŽITÍ

Na elementech, vystavených povětrnostním změnám (okna, výpusty, oplocení a podobně), je nutný jako ochranný podklad v systému s nátěrem ULTRA LAZURIT v barvě. Na důkladně proschlé (max. 12 % vláhy) i pečlivě ošetřené dřevěné povrchy se nanáší ponořením, poléváním, štětcem nebo houbou, dokud dřevo vpíjí, ze všech stran elementu, který chcete chránit. Dodatečně upravované povrchy je třeba znovu natřít ochrannou látkou. Po sušení od 16 do 24 hodin pokračovat v procesu ochrany lazurovými nebo pigmentovanými alkydovými nátěry.

VYDATNOST

10 – 13 m2/l v jedné vrstvě, v závislosti na absorpci dřeva a na stupni jeho zpracování.

SPOTŘEBA

0,1 l/m2 v jedné vrstvě.

SYSTÉM / DŘEVO

1× ULTRA LAZURIT BASE
2× ULTRA LAZURIT / ULTRA LAZURIT lak / ULTRATON / ULTRATOP

SORTIMENT

Bez barvy.

ŘEDIDLO

Zřeďovat není třeba.

BALENÍ

0,75 l / 4 l / 18 l