ULTRABASE

POPIS PRODUKTU

ULTRABASE je základní nátěr na dřevo, určený pro všechny typy dřevěných konstrukcí vystavených povětrnostním vlivům. Jeho film s biocidní látkou chrání dřevo vůči dřevokazným houbám, plísním a řasám. Obsahuje <0,2 % účinné látky – IPBC.

Ultrabase před použitím důkladně promíchejte! Nanáší se na dobře vysušené, zpracované a poprášené dřevěné povrchy ponořením, litím, štětcem či houbou, dokud dřevo vstřebává ze všech stran elementu, který se chrání. Později zpracované povrchy je nutné znovu ochránit. Impregnace je suchá po 16-24 hodinách. Potom lze pokračovat v další ochrany s lazurovací nebo alkydovými nátěry. Ihned po aplikaci pracovní pomůcky očistěte syntetickým ředidlem.

Likvidace obalů: Nepoužitelné tekuté zbytky nevylévejte do kanalizace, vodotečí ani do země ani je neodstraňujte společně s domovním odpadem.

ŘEDIDLO:

Není požadováno ředění. Používat syntetické ředidlo na mytí nářadí. Před použitím dobře promíchejte! Používejte pouze v dobře větraných prostorách!

SPOTŘEBA:

10-13 m²/l v jedné vrstvě, zaleží na nasákavosti dřeva a stupni zpracování dřeva.

POZOR:

Náchylný ke samovznícení! Tkaniny znečištěné výrobkem se mohou samy vznítit bez přítomnosti zdroje zapálení, proto se musí po použití nasáknout vodou nebo zničit.

OBSAH:

1x UltraBase, 2x Lazurit / Lazurit LAK / ULTRATON / ULTRATOP / Kemolux lak smalt.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY