Hardlux direct 3in1

POPIS PRODUKTU

HARDLUX LAK 3 v 1 je antikorozní podkladový a závěrečný nátěr pro ochranu a dekoraci vnitřních a venkovních kovových povrchů. Díky antikorozním vlastnostem se může nanášet přímo na rezavý kov, ocel, hliník a dobře přilnavé stávající nátěry s tím, že se nejprve povrch očistí od hrubých části rzi. Hladké povrchy jako je hliník je potřeba přebrousit, aby se zajistilo dobré přilnutí nátěru. Kemodur S se využívá pro povrchy jako je pozinkované železo či měď.

VYDATNOST

10-12 m2/l  v 1 vrstvě, při tloušťce suchého filmu 30-40 µm.

ŘEDIDLO

Syntetické ředidlo.

INTERVAL MEZI NÁTĚRY

24H.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Stříkáním, štětcem nebo válečkem. Nejlepší spotřebovat do data vytištěného na obalu, skladovat na suchém a dobře větraném místě, mimo dosah slunečního světla při teplotě +5 do +25 °C.

BALENÍ

0,75 l / 2,5 l