TERMOSTAL 400 - OCHRANA A DEKORACE PŘEDMĚTŮ VYSTAVENÝCH TEPLOTÁM DO 400 °C

POPIS PRODUKTU

Termostal 400 je jednosložkový nátěr na bázi zvláštních pojiv odolný na teploty do 400 °C. Barva obsahuje hliníkovou pastu vytvářející stříbrný vzhled. Používá se pro dekoraci a ochranu kovových předmětů jako jsou komínové roury, ohniště, pece a podobné předměty vystavené teplotám do 400 °C.

POUŽITÍ

Vzdušné stříkání, nanášení štětcem je vhodné pro menší povrchy. Barva se obvykle používá nerozředěná. Je-li třeba, lze rozředit max. 5% ředidla. Nátěr je suchý proti prachu za 30 minut a na dotek za 2 h. Hodnoty platí pro suchý film 20 μm při teplotě 20 °C.

Natíraný povrch musí být suchý a zbavený mastnot, rzi a nečistot.

IINTERVAL MEZI NÁTĚRY

Doporučujeme nátěr v 1-2 vrstvách. Minimální interval mezi nátěry je 2 hodiny při teplotě 20 °C. Ohřívání je možné po 24 hodinách.

VYDATNOST

V jedné vrstvě 11 - 13 m2 / 1 litru.

BALENÍ

 0,2 l / 0,75 l / 18 l

ŘEDIDLO

Ředidlo pro rychleschnoucí barvy.

SKLADOVÁNÍ

Nátěr je třeba skladovat v dobře větraných místnostech mimo dosah přímého slunečního záření a při teplotě mezi +5 °C a +25 °C.

SORTIMENT

  • stříbrný