HARDLUX DS DOKONČETE KABÁT

POPIS PRODUKTU

HARDLUX DS konecný náter je vícesložkový konecný náter na bázi uretanizované alkydové pryskyrice
a pigmentu odolných proti UV zárení a plniv. Kvalitní konecný náter pro ochranu ocelových
konstrukcí, zemedelské mechanizace apod. Náter se vyznacuje se vysokou odolností proti
povetrnostním vlivum a stabilitou lesku a odstínu.

REDIDLO

Syntetické redidlo.

OKRAJOVÉ ATMOSFÉRICKÉ PODMÍNKY

Teplota vzduchu min. + 5 °C, relativní vlhkost vzduchu max. 85 %, teplota podkladu min.
za 3 °C vyšší, než je rosný bod.

NANÁŠENÍ

Nanáší se na vhodne pripravený podklad (suchý, cistý a bez mastnot) stríkáním tlakem, a
na menší povrchy lze ho aplikovat štetcem ci váleckem.

INTERVAL MEZI NÁTERY

8 h pri 20 °C.

Výrobek lze používat minimálne do data uvedeného na obalu, jestli skladován na suchém, dobre
vetraném míste a mimo dosah prímého slunecního zárení pri teplote + 5 až + 25 °C.

LIKVIDACE OBALU A ODPADU

Z obalu je treba úplne vyprázdnit obsah. Nepoužitelné zbytky výrobku a obaly predejte osobe
oprávnené k nakládání s nebezpecnými odpady nebo odkládejte na míste urceném obcí k odkládání
nebezpecných odpadu. EU VOC kategorie a mezní hodnoty: A(i), 500 g/l; výrobek obsahuje max. 499 g/l.