HARDLUX rust beater

POPIS PRODUKTU

HARDLUX RUST BEATER je antikorózní nátěr schnoucí na vzduchu se skvělými mechanickými vlastnostmi. Lze ho aplikovat přímo na rez – pojí se s korozí, neutralizuje ji a brání jejímu šíření. Použijte k ochraně jakéhokoliv typu kovové konstrukce, průmyslového a jiného kovového vybavení, které je střídavě či permanentně vystaveno přírodním živlům. Jako povrchový nátěr doporučujeme použít Hardlux metal efekt lak / Hardlux profesional lak / Hardlux hammerschlag efekt lak / Kemolux BS lak / Kemocel BS lak. K dosažení nejlepších výsledků odstraňte veškerou korozi, olej či vodu z kovového povrchu. Aplikuje nátěr s pomocí kartáče, válečku nebo spreje ve dvou vrstvách. Před a během použitím dobře promíchejte!

SCHNUTÍ

Nátěr je suchý po 1-2 hodinách při teplotě 20 stupňů Celsia.

DALŠÍ NÁTĚR

Nejdříve po 1 hodině.

NÁTĚR

10-11 m2/l v jedné vrstvě s DFT 30 µm.

ŘEDIDLO

Ředidlo pro Hardlux Rust Beater. Spotřebuje ideálně do data uvedeného na obalu.

Skladujte na suchém, dobře větraném místě mimo dosah přímého slunečního záření a při teplotě 5-25 °C.

BALENÍ

0,75 l