KEMOPOL PREMIUM - BARVA NA VNITŘNÍ STĚNY

POPIS PRODUKTU

Kemopol premium je disperzní barva na vnitřní stěny s výbornou bělostí a velmi vysokou kryvostí. Vytváří pevný, odolný, elastický a omyvatelný nátěrový film.

POUŽITÍ

Je určena k ochraně a dekoraci všech typú vnitřních stěn. Díky omyvatelnosti je zvláště vhodná pro zatížené povrchy (chodby, schodiště, nemocnice). Doporučujeme impregnaci nových stěn Simpra univerzální impregnací či barvou rozředěnou vodou v poměru 1:1. Na čistý, suchý a pevný podklad se aplikuje rozředěna 10-15% vody štětcem, válečkem či stříkáním ve dvou vrstvách. Aplikace další vrstvy následuje až po úplném zaschnutí první vrstvy. Méně ušpiněné povrchy lze úspěšně obnovit již jednou vrstvou. Nedoporučuje se aplikace při teplotách pod +5 °C.

VYDATNOST

V jedné vrstvě 4 - 5 m2 / 1 litru dle nasákavosti povrchu. Nesmí zmrznout.

SYSTÉM

1x Simpra univerzální impregnace 
2x Kemopol premium

BALENÍ

2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l

ŘEDIDLO

Čistá voda

ODSTÍNY

Vyrábí se v bílé barvě. Pomocí TOP MIX tónovacího systému „Chromos Svjetlost“ lze připravit celou řadu odstínů ze vzorkov-nice podniku Chromos Svjetlost, včetně sytých odstínů. K tónování lze použít i tónovací koncentráty Kemoton.