KEMOPOL PREMIUM PROTECT - VYSOCE KRYCÍ BARVA NA VNITŘNÍ STĚNY

POPIS PRODUKTU

Kemopol premium protect je disperzní barva na vnitřní stěny s vysokou kryvostí chránící stěny před výskytem plísní. Vytváří pevný, trvanlivý a pružný nátěrový film.

Stvara čvrst postojan i elastičan premaz.

POUŽITÍ

Výrobek je vhodný pro ochranu a dekoraci všech druhů vnitřních stěn zvláště v místnostech se zvýšenou vlhkostí vzduchu a kondenzací vodních par. Díky odolnosti vůči mytí je zvláště vhodný pro zatížené povrchy (chodby, schodiště, nemocnice, menzy, kuchyně restaurací, sauny, stěny kolem vnitřních bazénů apod.).

Je třeba zdůraznit, že Kemopol protect se používá pouze jako ochrana před výskytem plísní. Chcete-li natírat plísněmi již zasažené stěny, je nutno použít Algenon prostředek pro sanaci plísní zasažených stěn. Doporučujeme stěny důkladně vysušit a Algenon rozředěný vodou (v poměru 1:5) štětcem či válečkem vetřít do stěny v jedné či dvou vrstvách podle stupně kontaminace. Po 24 hodinách pak umyjte stopy plísní ze stěn mokrým hadrem. Po vyschnutí stěn (24 hodin) stěnu natřít Simpra impregnací (dle potřeby) a poté výrobkem Kemopol premium protect ve dvou vrstvách.

Doporučujeme impregnaci nových stěn Simpra univerzální impregnací. Na čistý, suchý a pevný podklad se aplikuje štětcem, válečkem či stříkáním ve dvou vrstvách neředěno či rozředěno 10-15% vody. Aplikace další vrstvy následuje až po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. Méně ušpiněné povrchy lze úspěšně obnovit již jednou vrstvou nátěru. Nedoporučuje se aplikace při teplotě pod +5 °C a nad +35 °C. Po ukončení práce je obal nutno dobře uzavřít a nářadí umýt vodou.

VYDATNOST

V jedné vrstvě 4,5 - 5,3 m2 / 1 litru dle nasákavosti povrchu.

BALENÍ

5 l / 15 l

ŘEDIDLO

Čistá voda.

ODSTÍNY

Vyrábí se v bílé barvě. Pomocí Top Mix tónovacího systému lze připravit celou řadu odstínů. Pomocí tónovacích koncentrátů Kemoton lze připravit i pastelové odstíny.

 

SORTIMENT

  • bílý