LATEX STRONG - VYSOCE KVALITNÍ VODOU OMYVATELNÁ BARVA NA VNITŘNÍ STĚNY

POPIS PRODUKTU

Latex strong je vysoce kvalitní nátěr odolný vůči opotřebení určený pro použití v interiérech, jenž tvoří pevný a pružný nátěrový film. Díky uvedeným vlastnostem je určen k dekoraci velmi zatížených povrchů nacházejících se např. ve školách, školkách, nemocnicích, hotelech a jiných veřejných objektech. Je odolný vůči dezinfekčním čisticím prostředkům používaných ve zdravotnických zařízeních. Podle ověřených parametrů splňuje nový výrobek Latex strong požadavky článku 13. odstavec 3 Vyhlášky o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy (Úřední věstník 125/2009), proto jej lze používat v prostorách v potravinářském průmyslu. Latex strong splňuje následující předpisy: EN 1015, ISO 2811, ISO 976, EN 13300, EN ISO 11998.

POUŽITÍ

Doporučujeme impregnaci nových stěn Simpra univerzální impregnací rozředěnou vodou v poměru 1:1. Na čistý, suchý a pevný podklad se aplikuje štětcem, válečkem či stříkáním ve dvou vrstvách rozředěn vodou do 10%. Aplikace další vrstvy následuje až po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. Méně ušpiněné povrchy lze obvykle úspěšně obnovit již jednou vrstvou nátěru. Nedoporučuje se aplikace při teplotě pod +5 °C. Po ukončení práce je nutno obal dobře uzavřít a nářadí umýt vodou.

VYDATNOST

V jední vrstvě 4 - 5 m2 / 1 litru. Nesmí zmrznout!

BALENÍ

2 l / 5 l / 15 l

ŘEDIDLO

Čistá voda.

ODSTÍNY/VZORKOVNICE

Vyrábí se v bílé barvě. Pomocí Top Mix tónovacího systému lze připravit celou řadu odstínů ze vzorkovnice Chromos-Svjetlost, včetně sytých odstínů. Pomocí tónovacích koncentrátů Kemoton lze připravit i pastelové odstíny.