ALGENON PLUS

POPIS PRODUKTU

Čistý biocidní vodní roztok pro odstraňování plísní a řas na fasádách a vnitřních stěnách.

POPIS PRODUKTU

Používá se na vnitřní stěny a fasádní povrchy s vápennými, cementovými, vápeno-cementovými omítkami,
sádrokartonové desky, betonové povrchy a na kámen. Umyjte napadené plochy vodou a podle potřeby
mechanicky očistěte hadrem nebo štětcem. Před použitím dobře protřepte v obalu. Napadené povrchy
nečistíme za sucha, abychom nerozšířili výtrusy na zdravý povrch! V první fázi aplikujeme výrobek na suché
napadené povrchy. Přes kořeny plísní a řas se přípravek dostane dovnitř stěny a napadení zlikviduje. Když
je plíseň „mrtvá“, odstraníme ji mechanicky z povrchu stěny. Tento postup je možné opakovat, v závislosti
od stavu napadení, několikrát. Vrchní nátěr aplikujeme na úplně suchý povrch nejméně 8 hodin po aplikaci
Algenon Plus. Použití je možné jen za následujících podmínek: teplota mezi +5 °C a +35 °C, relativní vlhkost
menší 80%.

SPOTŘEBA

5 - 10 m2/1 litru v závislosti na hrubosti a nasákavosti povrchu.

ŘEDIDLO

Ředění není nutné.

BALENÍ

0,5 l

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY