PREMIUM GLET

POPIS PRODUKTU

Premium glet je disperzní hmota pro jemné vyrovnávání povrchů stěn a stropu a vyplnění menších prohlubní a trhlin. Používá se na stavební podklady jako jsou jemné minerální omítky, vláknocementové, sádrokartonové a dřevotřískové desky, beton (starý nejméně 1 měsíc), neomítnuté stěny z porobetonu.

POUŽITÍ

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, nezmrzlý, bez odstupujících částic a zbytků olejů a mastnot. Doporučujeme všechny podklady předem opatřit nátěrem Simpra univerzální fasádní impregnace rozředěné vodou v poměru 1:1.

Premium glet lze nanést 6 hodin po naimpregnování podkladu při normální teplotě (20 °C) a relativní vlhkostí vzduchu (65%). Premium glet se aplikuje ve dvou vrstvách ručně či strojně. Interval mezi nátěry je přibl. 12 hodin při normální teplotě (20 °C) a relativní vlhkostí vzduchu (65%). Druhá vrstva vyrovnávací hmoty se aplikuje až na úplně suchou první vrstvu. Tloušťka jednotlivé vrstvy musí být 1-2 mm, tloušťka dvouvrstvého nánosu pak přibližně 3 mm.

IINTERVAL MEZI NÁTĚRY

Interval mezi nátěry je přibl. 12 hodin při normální teplotě a relativní vlhkosti vzduchu.

VYDATNOST

1,5 kg/m² na dvě vrsty.

ŘEDIDLO

Pro stojní nanášení není nutné, pro strojní nanášení max. 3% vody.

PŘÍPRAVA

RUČNÍ APLIKACE: Před aplikací je třeba hmotu v původním obalu dobře promíchat. Vyrovnávací hmotu je na podklad nutno nanášet nerezovým ocelovým hladítkem, zbytek materiálu se odstraní taktéž ocelovým hladítkem, povrch pak ihned jemně zahladit. Jakmile je první vrstva úplně suchá, je třeba nanést druhou vrstvu vyrovnávací hmoty, zahladit ji a po zaschnutí obrousit jemným brusným papírem (stojní či ruční broušení, doporučujeme brusný papír č. 220) a odprášit.

STROJNÍ APLIKACE: Vyrovnávací hmotu aplikovat strojem, dobře ji po povrchu rozetřít a ihned ji jemně zahladit pomocí kovového hladítka. Aplikují se dvě vrstvy. Před strojním nanášením lze vyrovnávací hmotu podle potřeby rozředit 3% vody a dobře ji promíchat

 

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY