Cookies

Pravidla ochrany osobních údajů na internetových stránkách                        

 

PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

 

Naše povinnosti

Chromos-Světlost  d.o.o. přidává ochraně soukromí velký význam . Chromos-Světlost d.o.o. v úplnosti aplikuje regulaci General Data Protection Regulation (GDPR) zákona Evropské Unie. Prosíme vás, abyste si přečetli pravidla ochrany soukromí, abyste se dozvěděli jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme i uchováváme informace, které jste nám postoupili užívaje formu "kontaktujte nás" na webové stránce. Shromažďujeme různé typy informací, včetně informací, které vás identifikují jako jednotlivce (osobní informace). Podrobnější vysvětlení se nalézá v pokračování.

Jaké informace shromažďuje Chromos-Svjetlost d.o.o.?

Když použijete naší webovou stránku, můžeme shromáždit údaje, které jste s námi ochotni sdílet. Např., ve formě "kontaktujte nás" s námi sdílíte údaje. Také můžeme shromažďovat informace související s Vaším přístupným zařízením a IP adresu, pomocí které jste se dostali na internetovou stránku. Pro více informací o této části prosíme, abyste se podívali na dole označenou sekci soubory cookies a další tracking technologie". Když používáte shora uvedené formuláře, shromažďujeme údaje přímo od vás, a to např. vaše jméno, e-mailovou adresu,  adresu bydliště a číslo telefonu za účelem poskytnutí vyžádané sužby.

Jak používáme informace?

Když s námi sdílíte vaše údaje, můžeme takto získané informace využít  k tomu, abychom včas odpověděli na váš dotaz, např. pokud jde o určité výrobky a služby anebo formuláře  "kontaktujte nás". Údajů také využíváme při provádění administrace a zkvalitnění  internetové stránky, ale i při analýze analýzu internetové stránky za účelem sledování marketingu, neboli popularity jednotlivých částí na internetové stránce. Pokud vyžíváte našich služeb, můžeme použít vašich následujících údajů:

  • abychom navázali požadovanou komunikaci za účelem vámi požadovaného dotazu o určitém výrobku. Například - když zašlete dotaz prostřednictvím kontakt formy, Chromos-Svjetlost d.o.o. shromažďuje získané osobní údaje k pokračování v komunikaci za účelem další komerční spolupráce
  • abychom vás kontaktovali a odpověděli na Váš dotaz ve formuláři "kontaktujte nás"
  • pokud uživatel navštíví naši webovou stránku a klikne na určitou stránku, shromažďují se anonymní informace v souvislosti s návštěvností určitých podstránek v rámci naší webové stránky (Google Analytics nástroje)

Spolupráce s třetí stranou

Nepronajímáme ani neprodáváme Vaše osobní údaje třetím straně. S žádnou třetí stranou nesdílíme jakékoliv osobní údaje našich uživatelů.

Naši zaměstnanci nemají právo používat osobní údaje, které byly shromážděny za účelem spolupráce uživatele a Chromos-Svjetlost d.o.o.

I když je to málo pravděpodobné, v případě, že bychom obdrželi soudní příkaz příslušného zákonotvorného orgánu, Chromos-Svjetlost d.o.o. bude uvedenému orgánu povinen poskytnout vyžádané údaje. Podnik Chromos-Svjetlost d.o.o. podnikne předběžná bezpečnostní opatření, aby se přesvědčil, že pověřené orgány, které podali žádost o tyto údaje, mají zajisté legitimní důvody k jejich vyžádání. 

Bezpečí a soukromí

Chromos-Svjetlost d.o.o. zabezpečuje osobní údaje před neoprávněným použitím i k jejich  přístupu. Chromos-Svjetlost d.o.o., používá organizační, technická i fyzická bezpečnostní opatření, aby shromážděné osobní údaje byly chráněny.

Soubory cookies a ostatní tracking technologie

Informace poskytnuté z těchto cookies nám pomáhají, abychom pochopili, jakým způsobem naši uživatelé používají webovou stránku, a to za účelem zkvalitnění obsahu pro uživatele a zážitku z prohlížení. Opcionální cookies zahrnují cookies Google Analytics (jejichž cookies sledují návštěvnost a provádějí analýzu úspěšnosti webové stránky a jsou firmě Chromos-Svjetlost d.o.o. dostupné jakožto statistické údaje, a to bez osobních údajů individuálních uživatelů) a cookies společenských sítí (např. Facebook) které uživateli umožňují, aby určitý obsah sdílel prostřednictvím vlastního účtu na společenských sítích.

Když se poprvé ocitnete na webové stránce, objeví se nadpis upozorňující na přítomnost cookies a požádá o Váš souhlas s jejich přijetím.

Pokud pokračujete s prohlídkou webové stránky, přijímáte použití cookies.

Uživatel webové stránky prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může vždy aktivně regulovat (omezit či znemožnit) přijetí cookies. Připomínáme, že znemožňování cookies může působit na funkčnost i vaši interakci s webovou stránkou a proto nepřijímáme žádnou zodpovědnost za jakoukoliv ztrátu funkčnosti a/anebo kvality obsahu webové stránky ve všech případech volby regulace přijmu cookies uživatelem.

Dodatečné informace o konfiguraci nastavení prohlížeče pro cookies můžete najít na následujících odkazech:

  • zde  se dozvíte více o způsobu soukromého prohlížení a nastavení cookies ve Firefoxu
  • zde si přečtete o způsobu anonymního způsobu a o nastavení cookies v prohlížeči Google Chrome
  • zde si přečtete o způsobu práce "InPrivate" a o nastavení cookies v prohlížeči Internet Explorer
  • zde máte více informací o modu "Soukromá navigace" a o nastavení cookies v prohlížeči Safari.

Při používání těchto webových stránek se má zato, že uživatelé jsou v každém okamžiku obeznámeni s podmínkami využití a zároveň s nimi souhlasí, a to včetně ustanovení o zpracování a ochraně osobních údajů a možnostech souvisejících s cookies.

Jaké jsou moje možnosti?

Můžete se rozhodnout pro to, že s námi svoje údaje sdílet nebudete. Uvědomte si, že určité údaje jsou nutné, abyste mohli obdržet zpětnou informaci související s vyhledávanými výrobky anebo službami, ale i s odpovědí na Vaše zadání prostřednictvím formy "kontaktujte nás".

Přístupnost a aktuálnost Vašich osobních údajů

Abyste si prohlédli anebo aktualizovali vaše osobní údaje a přesvědčili se, že jsou přesné, kontaktujte info@chromos-svjetlost.hr. Chromos-Svjetlost d.o.o. učiní vše, aby vám do 30 dní od Vašeho zažádání o přistoupení poskytl náhled do vámi hledaných údajů a dle potřeby je bude aktualizovat a měnit, anebo vaše údaje v úplnosti vymaže. Pokud z určitého důvodu nebudeme v možnosti vyjít vstříc vašemu zažádání do 30 dní, sdělíme vám kdy vám bude nahlédnutí do údajů umožněno. I když je tato možnost nepravděpodobná, pokud s vámi nebudeme moci sdílet vámi požadované údaje, bude vám oznámeno z jakého konkrétního důvodu nemáme možnost vykonat žádané nahlédnutí.

Dotazy související s Pravidly ochrany soukromí

Pokud máte dodatečné dotazy anebo ev. námitku v souvislosti s ochranou vašich údajů, kontaktujte nás na info@chromos-svjetlost.hr. Každý dotaz či námitka související se soukromím bude evidována a prozkoumána a též budou zajištěny výsledky vyšetřování. Pokud bude zjištěno, že je námitka oprávněna, budou přijata odpovídající opatření.